Jaunumi

Mēness aptiekas loterija

Mēness aptiekas loterija

Preču loterijas “Mēness aptiekas loterija” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir AS “Sentor Farm Aptiekas”, reģ. nr. 55403012521, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, Latvija, LV-1004, - turpmāk Izplatītājs.

2. “Mēness aptiekas loterija” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises teritorija – jebkura “Mēness aptieka” visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces, kā arī interneta vietne e-menessaptieka.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 1. septembris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 1. novembris.

6. Loterijas prece: pirkums “Mēness aptiekā” vai e-menessaptieka.lv vismaz 10.00 EUR vērtībā, pirkumā iekļaujot vismaz 1 (vienu) no loterijas produktiem saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr. 1.

Pirkumā nedrīkst būt iekļautas zāles, valsts kompensējamie medikamenti un ierīces un maisījumi zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9. Loterijā nevar piedalīties AS “SENTOR FARM APTIEKAS” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. oktobrim, jāveic pirkums “Mēness aptiekā” vai interneta vietnē e-menessaptieka.lv vismaz 10.00 EUR vērtībā, pirkumā iekļaujot vismaz 1 (vienu) loterijas produktu. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:

· sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu 0.14 EUR (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:

MENESS Čeka vai Pavadzīmes numurs Vārds Uzvārds Vecums Pilsēta

Piemērs: MENESS 123456 Janis Miezitis 36 Riga

Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml. Nosūtot pareizi sastādītu īsziņu dalībnieks uzreiz saņem atbildes īsziņu par dalību „Paldies par dalibu, ludzu saglabajiet pirkuma ceku lidz loterijas beigam! Velam veiksmi izloze!”, kas kalpo kā reģistrācijas apstiprinājums.

Akcijas dalībnieks, reģistrējoties loterijai, piekrīt tās noteikumiem, ar kuriem var iepazīties mājas lapā www.menessaptieka.lv.

· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.menessaptieka.lv,anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka vai pavadzīmes numurs, dalībnieka tālruņa numurs, vecums, pilsēta. Reģistrācija ir bez maksas.

· Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs vai pavadzīmes numurs un dalībnieka tālruņa numurs.

10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru vai pavadzīmes numuru.

11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

11.1.Viens pirkuma čeks un pavadzīme var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku un vienu pavadzīmi drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

11.2.Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.

12. Ja viens pirkuma čeka vai pavadzīmes numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka/pavadzīmes numurs un pirkuma čeka/pavadzīmes numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

13. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus dokumentus.

14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Acu lāzeroperācija AIWA Clinic + ārsta oftamologa konsultācija 2 reizes

1

850.00

850.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

850.00

15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

01.11.2019. plkst. 11.00

01.09.2019. plkst. 00.00 – 31.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) acu lāzeroperācija + ārsta oftamologa konsultācija 2 reizes

2 (divi)

Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā.

16. Izlozē balvai tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozētais laimētājs nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņa reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

17. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 1 (viens) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 1 (viens) pret 5000 (pieci tūkstoši).

19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 1. novembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.menessaptieka.lv.

20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

21. Uzvarētājam ir iespēja arī pašam sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 15. novembrim. Pēc šī datuma balva vairs netiks izsniegta un pāries Izplatītāja īpašumā.

22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks vai pavadzīme ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

23. Pirkuma čekā vai pavadzīmē ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka vai pavadzīmes numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka vai pavadzīmes numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. oktobrim. Attēlotam loterijas preces nosaukumam, kurš piedalās loterijā un kopējai čeka summai jābūt vismaz 10.00 EUR. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, farmaceita parakstam, atšifrējumam un aptiekas zīmogam.

24. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:

24.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;

24.2. ir reģistrējis vienu čeka vai pavadzīmes numuru vairākkārt;

24.3. ir reģistrējis čeka vai pavadzīmes numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā vai pavadzīmē;

24.4. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka vai pavadzīmes numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;

24.5. ir papildinājis čeka vai pavadzīmes numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.

25. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

26. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

27. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

28. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

29. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājam – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 19. novembrim ar norādi Loterija “Mēness aptiekas loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

29.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 19. novembra, netiks izskatītas.

29.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

30. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

31. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

32. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.menessaptieka.lv, kā arī pa tālruni +37167686540.

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Mēness aptiekas loterija””

5907529461709

Polpharma SIA

SuperOptic N60

5900257101435

Polpharma SIA

Starazolyn hydrobalance 5 ml N 2

5900257101510

Polpharma SIA

Starazolin Complete acu pilieni

4751017550540

Jonnex Pharma SIA

Visionex  ar luteīnu tabletes N30

4779028551073

Sanoswiss UAB

Ocutein Forte caps. N30

4779028551165

Sanoswiss UAB

Ocutein Brillant caps. N30

4779028551271

Sanoswiss UAB

Ocutein Retin caps. N30

4771316306754

DM Premium SIA

Premium, 30 kapsulas

4005800634000

Nivea

EUCERIN Q10 Acive Pretgrumbu acu krēms SPF6

4005800025631

Nivea

EUCERIN Hyaluron Filler pretgrumbu acu krēms

4005800050176

Nivea

EUCERIN Hyaluron Filler+ Volume lift pregrumbu acu krēms

4005800256295

Nivea

EUCERIN Hyaluron Filler+ Elasticity pregrumbu acu krēms

4005800128356

Nivea

EUCERIN Aquaporin Active acu krēms, 15 ml

4049649000275

Pharmaswiss UAB

Artelac Nighttime gel, 10g

4030571003762

Pharmaswiss UAB

Artelac Rebalance, 10 ml

4030571003571

Pharmaswiss UAB

Artelac Splash, 10 ml

Loterijas atļaujas Nr.5872