Raksti

„Mēness aptieka”: Jaunajā gadā veselība būs pirmajā vietā!

„Mēness aptieka”: Jaunajā gadā veselība būs pirmajā vietā!

 “Mēness aptiekas” rīkotajā iedzīvotāju aptaujā uz jautājumu: “Kas jums Jaunajā gadā būs vissvarīgākais?”, izvēloties vairākas atbildes, 58% respondentu norādījuši, ka tā būs veselība! Tāpat uz jautājumu: “Ko jūs visvairāk vēlētos Jaunajā gadā?” vispopulārākā bijusi atbilde – lai būtu laba veselība, ko apstiprinājuši 60% aptaujas dalībnieku, un tas vienlīdz svarīgi ir gan sievietēm, gan vīriešiem.

Veselība ir daudz vairāk  nekā vien slimības neesamība, kā dažreiz iedomājamies. Tā ir arī mūsu fiziskā, garīga un sociāla labklājība. Jaunajā gadā katrs varēsim sasniegt tik, cik vēlēsimies un darīsim, bet, gaidot labu veselību, nepietiks ar cerību un paļaušanos uz veiksmi. Pajautāsim sev: “Vai es izdaru visu iespējamo veselības labā?”

Rūpes ikdienā, gan ievērojot regulāras ēdienreizes un lietojot pilnvērtīgu uzturu, vitamīnus un minerālvielas, gan regulāri izkustoties un sportojot, pastaigājoties svaigā gaisā, savlaicīgi apmeklējot ārstu, kā arī darot visu iespējamo, lai pasargātu sevi no inficēšanās ar dažādiem vīrusiem, tostarp Covid-19, palīdzēs uzturēt labu veselību.

Turklāt aicinātu vairāk palūkoties apkārt, ieklausīties un atbalstīt tos, kuriem nepieciešama atbalsts un palīdzība veselības uzturēšanai. Tā var būt spontāna pikošanās vai kopīga sniega tīrīšana ar sētas bērniem, tā var būt palīdzība kādam senioram atnesot zāles no aptiekas vai palīdzot pasūtīt internetā – jebkas, kas kaut nedaudz padara kādu mundrāku un veselāku!” rosina “Mēness aptiekas” 2021. gada farmaceits Vadims Brižaņs.

Iedzīvotāju aptaujā atbildot par svarīgāko Jaunajā gadā, otra populārākā atbilde bijusi – pārticība, taču to apstiprinājuši tikai 15% respondentu. Vēl 9% svarīgākā būs mīlestība, bet 5% aptaujāto svarīgākie būs panākumi un veiksme, vēl mazāk cilvēku norādījuši, ka piedzīvojumi, draudzība, zināšanas vai kāds cits variants.

Starp tiem, kuriem svarīgākā būs veselība, visvairāk ir cilvēku vecumā no 60-74 gadiem, un šis atbilde populārākā bija 79% šīs grupas aptaujāto. Vairāk nekā 60% tieši veselība būs svarīgākā arī cilvēkiem vecumā no 40-59 gadiem. Lai arī veselība ir svarīga gados jaunākiem cilvēkiem, tomēr no 18-29 gadus sasniegušajiem respondentiem tikai 35% šo izvēlējušies kā svarīgāko nākamajā gadā. Toties jaunākajiem respondentiem mīlestība, draudzība un zināšanas jaunajā gadā būs svarīgākas nekā citām vecuma grupām. Skatoties reģionālajā griezumā veselība būs svarīgākā Vidzemes iedzīvotājiem – to apstiprinājuši 66% šajā reģionā aptaujāto. Vismazāk – 51% , kuriem veselība būs svarīgākā, dzīvo Rīgā. 

Starp “Mēness aptiekas” organizētās aptaujas sniegtajām septiņām atbildēm jautājumam “Ko Jūs visvairāk vēlētos Jaunajā gadā?” aiz lielāko popularitāti guvušās atbildes – lai būtu laba veselība, sekoja – lai būtu stabils darbs, ko atzīmējusi 14% respondentu. Vēl 9% izteikuši vēlmi brīvi ceļot, 8% - lai būtu daudz naudas. 3% vēlētos, lai bērni mācītos klātienē, tikpat arī – lai varētu droši apmeklēt kultūras un sporta pasākumus. 

Visvairāk labu veselību sev vēlētos Vidzemes iedzīvotāji – šajā aptaujā to apstiprinājuši 76% aptaujāto no šī reģiona. Lai būtu stabils darbs, vissvarīgāk ir Kurzemes iedzīvotājiem – un šo atbildi izvēlējās 18% reģionā aptaujāto iedzīvotāju. Lai varētu brīvi ceļot, kā arī, lai būtu daudz naudas, vissvarīgāk ir Rīgas iedzīvotājiem.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju “Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veica šī gada novembrī, visā Latvijā aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.