Raksti

„Mēness aptieka” starptautiski atzīta par ilgtspējas līderi farmācijā

„Mēness aptieka” starptautiski atzīta par ilgtspējas līderi farmācijā

„Mēness aptieka” Eiropas plašākajā neatkarīgajā zīmolu ilgtspējas pētījumā (Sustainable Brand Index™) ceturto reizi pēc kārtas atzīta par ilgtspējīgāko zīmolu farmācijā Latvijā.  Līderība ilgtspējā iedzīvotāju skatījumā tik augstu  novērtēta, atzīstot uzņēmuma sociāli atbildīgo rīcību un veikumu vides saglabāšanā.

Pētījuma autori norāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem un citu valstu rādītājiem, Latvijas iedzīvotāju interese par ilgtspēju 2024. gadā ir ievērojami pieaugusi; tātad tās lomu sabiedrība novērtē aizvien vairāk. Nākotnē tieši ilgtspēja būs aizvien svarīgāks uzņēmumu darbības un zīmola vērtējuma faktors  –  atzīst pētījuma eksperti.

Esam pateicīgi, ka Latvijas iedzīvotāji mūsu izvēles un rīcību tik augstu novērtē. Mūsu speciālisti ir pirmās pieejamības medicīnas profesionāļi, kam ir izšķiroša loma daudzu veselības problēmu risinājumos. Ar medikamentiem un farmaceitisko aprūpi nepārtraukti esam pieejami visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tas ir arī drošības garants krīzes situācijās. „Mēness aptieka” ir par veselīgu, savstarpēji atbalstošu un iekļaujošu sabiedrību, kurā katras izvēles un rīcības centrā ir rūpes par cilvēku. Lai to realizētu, ir svarīga izpratne, zināšanas, izglītība, tādēļ iesaistāmies  nozīmīgos atbalsta projektos dažādu paaudžu Latvijas iedzīvotājiem, rūpējamies par farmaceitiskās aprūpes pieejamību,  turpinām ieguldīt zināšanas un līdzekļus studiju atbalstam, mūžizglītībai, rūpējamies par vides pieejamību un saglabāšanu,” uzņēmuma mērķus raksturo „Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Druliene.

„Kā Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsponsors atbalstām treniņus un sporta norises, palīdzot kaldināt sasniegumus arī starptautiskās sacensībās. Sniedzam iespēju vairākiem tūkstošiem cilvēku, tajā skaitā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, būt aktīviem un iesaistītiem. Kopā ar Rīgas Rimi maratona rīkotājiem kā veselības partneri un atbalstītāji atklājām jaunu “Iekļaujošā maratona” programmu, lai cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un viņu asistenti varētu piedalīties lielajos skriešanas svētkos. Saskatām daudz darāmā un turpinām pilnveidot savu ilgtspējas vēstnešu lomu, atgādinot par medicīniski pamatotu zāļu iegādi, pacientu līdzestību, kas ir pamatu pamats racionālai medikamentu lietošanai, par izmantošanai nederīgo medikamentu pareizas nodošanas paradumu veicināšanu, videi draudzīga produktu iepakojuma izmantošanu un citiem nozīmīgiem soļiem mūsu vienotajā sabiedrības ilgtspējas ceļā,” uzņēmuma rīcību ilgtspējai sīkāk raksturo  „Mēness aptiekas” mārketinga un ilgtspējas vadītāja Viktorija Gulbe.

Sustainable Brand Index™ ir Eiropā lielākais neatkarīgais zīmolu pētījums par ilgtspējību, ko veic pētījumu aģentūra SB Insight Stokholmā. Tas aptver vairāk nekā 1600 zīmolus, 36 nozares un vairāk nekā 80 000 patērētāju 8 valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā un Nīderlandē). Pamatojoties uz ilgtspējības definīciju saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, pētījums veikts Latvijas patērētāju vidū un parāda, kā ilgtspējības aspektā zīmoli tiek uztverti gan vides, gan sociālās atbildības ietvaros. Vairāk informācijas –  www.sb-insight.com/sbi-latvia