Jaunumi

Topošajiem farmaceita asistentiem radīta mūsdienīga interaktīva mācību vide

Topošajiem farmaceita asistentiem radīta mūsdienīga interaktīva mācību vide

Nodrošinot mūsdienīgu, praktiskajai darba videi maksimāli pietuvinātu un teorētisko zināšanu iedzīvināšanai praksē noderīgu mācību vidi, „Mēness aptieka” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu atvērusi funkcionālu mācību telpu, kurā farmaceita asistentu studijas noritēs mācību auditorijā – aptiekā.
Viena no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas auditorijām tagad iekārtota tā, lai gan koledžas vecāko kursu farmaceita asistenta profesijas studenti, gan jaunajā mācību gadā koledžā uzņemtie jaunie farmaceita asistenti mācībās gūtās teorētiskās zināšanas varētu nostiprināt reālā nākotnes darba devēja prasībām atbilstošā aptiekas vidē. Mācību telpa paredzēta ikvienam Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studentam farmaceita asistenta profesijā. Aptiekā-auditorijā ir iespējams vingrināties farmaceita asistenta darba ikdienas situācijām. Tā studentiem būs iespējams ne vien nostiprināt teorētiskās zināšanas darbam ar medikamentiem un citu aptiekas produkciju, bet arī iemaņas klientu apkalpošanas situācijām un darbam ar kases aparātu. Turklāt studenti reālajai ikdienai tuvās situācijās testa vidē varēs apgūt iemaņas strādāt ar e-veselību. Tādējādi pieredzējušu pedagogu praktiķu vadībā profesijas apguve top daudz kvalitatīvāka un līdztekus ar studiju prakses laikā gūtajām iemaņām un zināšanām palīdz jaunajiem speciālistiem iegūt profesionālajai kvalifikācijai atbilstošas praktiski pārbaudītas farmaceitiskās aprūpes kompetences.
Ināra Upmale, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktore: „Esam gandarīti, ka turpmāk mūsu koledžas studenti būs vēl labāk sagatavoti savai pirmajai darba dienai aptiekā. Nostiprinot teorētiskās studijās gūtās zināšanas, profesionālas lomu izspēles situācijas tagad noritēs reālistiskā vidē. „Mēness aptieka” profesionāļi ir radījuši mūsu koledžā īstenu aptiekas gaisotni, kas tik svarīga, mācoties par farmaceita asistentu. Plānojam intensīvi izmantot šo iespēju, lai jaunie speciālisti pie darba devējiem dotos ar labām zināšanām un pārliecinošām praktiskā darba iemaņām.”
Baiba Pedraudze, veselības uzņēmumu grupas „Repharm” personāla vadības direktore: „„Mēness aptieka” ikdienas darbā izjūtam īpašu jauno, zinošo un praktiskajam darbam sagatavoto speciālistu nepieciešamību. Viens no mūsu uzņēmuma mērķiem ir nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem augstvērtīgu farmaceitisko aprūpi. Tādēļ iespēju robežās studēt gribētājiem finansējam farmaceita asistenta studijas, piedāvājam visiem šīs profesijas studentiem prakses vietas, kā arī studiju finansējumu saņēmušajiem pēc studiju beigšanas garantējam darba vietas. Augstu vērtējam koledžas vadības atvērtību jauninājumiem studiju procesā un esam pārliecināti par kvalitatīvu studiju procesa nodrošinājumu.”
AS „Sentor Farm aptiekas” nodrošina farmaceita asistenta profesijas studentiem darba vietas pēc studijām. Vienlaikus uzņēmums īpaši atbalsta centienus aktualizēt mācību metodes un izmantot modernās tehnoloģijas studiju procesā, lai jau studiju laikā topošajiem speciālistiem veidotos atbilstošas kompetences farmaceitiskajā aprūpē, kā arī finansē farmaceitu asistentu studijas Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un Rīgas 1. medicīnas koledžā.